Personalities of science

Higgs, Peter Ware, 29. 5. 1929, Newcastle upon Tyne, Anglicko – 8. 4. 2024, Edinburg, Škótsko, britský teoretický fyzik. Vzhľadom na ochorenie – astmu ho v detskom veku vzdelávali doma. Gymnázium navštevoval v rokoch 1941 – 1946.  Tu sa inšpiroval prácou  alumni tejto školy – Paula Diraca. Hodnosť master získal na King’s College v Londýne a doktorát tamtiež roku 1954 prácou z teórie molekulových vibrácií. Jeho ďalšími pôsobiskami boli Edinburska univerzita, Imperial College Londýn, University College Londýn a opätovne Eduinburská univerzita, kde bol do konca života  emeritným profesorom. V roku 1956 začal pracovať v kvantovej teórii poľa. V roku 1964 napísal dva články opisujúce proces,  neskôr známy ako Higgsov mechanizmus, v ktorom časticiam dáva  hmotnosť skalárne pole. Časopis, ktorému predložil druhú prácu, ju odmietol. Keď Higgs revidoval svoj rukopis, urobil významný dodatok, podľa ktorého  jeho teória predpovedala existenciu ťažkého bozónu. (Opísaný mechanizmus bol nezávisle objavený v roku 1964 F. Englertom a R. Broutom a ďalšou skupinou G. Guralnik. C. Hagen a T. Kibble. Ani jedna skupina však nespomenula bozón.) Koncom šesťdesiatych rokov 20. stor. S. Weinberg a A. Salam nezávisle začlenili Higgsove myšlienky do konceptu, ktorý sa neskôr stal známym ako teória elektroslabej interakcie, aby opísali pôvod hmoty častíc. Po objavení častíc W a Z (Nobelova cena 1979) bolo jedinou časťou teórie, ktorá potrebovala potvrdenie, Higgsovo pole a jeho bozón. V júli 2012 vedci z Veľkého hadrónového zrážača v CERNe za účasti Higgsa oznámili, že zachytili  signál, ktorý pravdepodobne pochádzal z Higgsovho bozónu s hmotnosťou 125 – 126 gigaelektrónov. Definitívne potvrdenie, že častica bol Higgsov bozón, oznámili v marci 2013. Mierou vysokého Higgsovho ohlasu sú eponymá Higgsov bozón, Higgsov mechanizmus a Higgsovo pole. Higgs neschvaľoval  označovanie svojho bozónu ako božia častica. Pripisovalo sa to L. Ledermanovi, bol to však počin vydavateľa jeho knihy, v titule ktorej sa názov objavil. P. Higgsovi udelili početné vyznamenania, ako Hughesovu medailu, Rutherfordovu medailu, Diracovu cenu a medailu, Wolfovu cenu vo fyzike, Cenu J. J. Sakuraia, Cenu princezny z Astúrie, bol členom Royal Society, Kráľovskej spoločnosti v Edinburgu, Európskej akadémie vied a umení, čestné doktoráty obdržal od šestnástich, prevažne britských univerzít. Bol povýšený do šľachtického stavu (Sir). Nobelovu cenu za fyziku mu udelili roku 2013 spolu s Françoisom Englertom, Belgicko, za teoretický objav mechanizmu ktorý prispieva k porozumeniu pôvodu hmotnosti subatómových častíc a ktorý bol potvrdený objavom predpovedanej základnej častice v experimentoch ATLAS a CMS na veľkom hadrónovom zrážači v CERNe.

Personalities of Science

19/04/2024
Higgs, Peter Ware

Knižnica: Personalities of science

2024-04-19

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 19.04.2024