Scientific articles

Vydavateľ: INTERCEDU, a.s., Moyzesova 4/A,
                   902 01 Pezinok, Slovenská republika.
Šéfredaktor: Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Recenzent a editor: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Grafická úprava: Dušan Ščepka.

Za odborný obsah materiálov zodpovedajú autori.

26/04/2022
Klaus Mainzer: Vyhlásenie k eskalácií pandémie COVID-19

Klaus Mainzer: Vyhlásenie k eskalácií pandémie COVID-19

Kliknite na obálku pre prehliadanie aktuálneho čísla časopisu

Knižnica: Scientific articles

2022-04-26

2022-02-19

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences