Environment, klíma a energia smerom k produkcii čistej energie

posts/6293417.jpg

Spoločnosť INTERCEDU so sídlom v Pezinku uzavrela roku 2023 Memorandum o spolupráci s Európskou akadémiou vied a umení (EAVU) so sídlom v Salzburgu. Jeho cieľom je podpora vedy, umenia, mimoškolského vzdelávania, popularizácie vedy a publikačnej činnosti.

EAVU zriadila v novom funkčnom období svojho prezídia (2020 – 2025) viaceré expertné skupiny, ktoré vypracovali dokumenty ďalšieho rozvoja v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií, digitalizácie, umelej inteligencie a ich spoločenských dôsledkov, a environmentu, klímy a energie.

Tretí z týchto dokumentov uverejňujeme v súlade so vzájomnými záväzkami vyplývajúcimi z uvedeného Memoranda v skrátenom znení. Celá správa má 22 strán a detaily sú určené pre odborníkov, ktorým odporúčame preštudovať si originálny dokument na www.euro-acad.eu. Ma druhej strane pre laickú verejnosť bude vhodný tento slovenský text, ktorý obsahuje úvodné úvahy, štruktúru správy a politické odporúčania. Rozhodujúce je prekonať ideologické prekážky voči jadrovej energii, ktorá produkuje nulové emisie, na druhej strane však treba priznať vysoké investičné náklady a obavy z jej hrozieb v prípade nekompetentnej obsluhy alebo priamo zámerného zneužitia.

V tejto štúdii je jadrová energetika veľmi forsírovaná, čo možno očakávať, ak vezmeme do úvahy, že koordinátor štúdie je v nej osobne angažovaný. To však neznamená, že by argumenty neobstáli a tiež je zrejmé, že aspoň v prechodnom období inú efektívnu alternatívu nemáme.

Závery štúdie sú v súlade s energetickým mixom Slovenska, keďže u nás jadrová energetika dominuje.

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024