Scientific articles

Vydavateľ: INTERCEDU, a.s., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, Slovenská republika.
Šéfredaktor: Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Recenzent a editor: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Grafická úprava: Dušan Ščepka.

Za odborný obsah materiálov zodpovedajú autori.

14/06/2024
Umelá inteligencia – Teória a prax

Umelá inteligencia – Teória a prax

Kliknite na obálku pre prehliadanie aktuálneho čísla časopisu

Knižnica: Scientific articles

2024-06-14

2024-03-05

2024-02-14

2024-01-17

2023-11-13

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024