Personalities of science

Geim, André, 21. 10. 1958 Soči, Ruská SFSR, ZSSR – holandský a britský fyzik ruského a predtým nemeckého pôvodu. R. 1982 graduoval na Moskovskom inštitúte fyziky a technológie, hodnosť CSc. obhájil r. 1987 na Ústave fyziky tuhých látok AV ZSSR v Černogolovke. Pôsobil na univerzitách v Nottinghame, Kodani a Nijmegene. Je profesorom Univerzity v Manchesteri. Venuje sa fyzike tuhých látok, mezoskopickej fyzike, nanotechnológii, skúmal supravodivosť, diamagnetickú levitáciu vody a demonštroval ju nadnášaním žaby v magnetickom poli. Za tieto experimenty dostal spolu s M. Berrym paralelnú „Ig Nobelovu cenu“. Podieľal sa na vývoji biomimetickej pásky využívajúcej fyzikálnu adhéziu, nazvanej podľa jašterice gekon. Spolu s K. Novoselovom izolovali z povrchu grafitu monoatomárnu vrstvu uhlíka – grafén metódou exfoliácie pomocou lepiacej pásky a objasnili základné vlastnosti tohto materiálu. Prelomovú prácu publikovali v Science r. 2004 po jej odmietnutí v Nature. Grafén s vynikajúcimi elektrickými, tepelnými a mechanickými vlastnosťami sa dostal do centra záujmu a Európska komisia vyhlásila vlajkový projekt s rozpočtom 1 mld. € . Očakávania však dosiahli nekritickú úroveň a nebudú v tomto rozsahu naplnené. Geim bol členom poradného zboru vlajkového projektu EÚ Grafén (2013 – 2033). Za svoje zásluhy dostal rad ocenení, ako Mottovu medailu, Hughesovu medailu, Copleyho medailu, Eurofyzikálnu cenu, Körberovu cenu, je členom Royal Society, Európskej akadémie vied a umení, čestné doktoráty mu udelili univerzity v Delfte, Manchestri, Antverpách a ETH Zürich. Bol menovaný Rytierom Holandského radu. Nobelovu cenu za fyziku 2010 dostal spolu s K. Novoselovom za prelomové pokusy týkajúce sa dvojdimenzionálneho materiálu grafén. Vo Veľkej Británii bol povýšený do šľachtického stavu (Sir André Geim).

Personalities of Science

24/06/2024
André Geim

Knižnica: Personalities of science

2024-06-24

2024-06-06

2024-05-22

2024-04-26

2024-04-22

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024