Časopriestor // Spacetime 20 // 5/2022: Júliuš Rajčáni – Infekcia koronavírusom

posts/4954705.jpg

V aktuálnom čísle Časopriestoru popredný slovenský virológ Július Rajčáni dokumentuje poznatky získané podrobným štúdiom nového koronavírusu, ktorý bol izolovaný na jeseň v roku 2019 v oblasti Číny v meste Wuhan, v provincii Hubei. Uvedené sú morfologické nálezy nadobudnuté imunohistochemickým farbením pomocou anti N séra v rezoch pľúc od ošípaných, ktoré boli infikované do dýchacích ciest koronavírusom ošípaných. Okrem opisu tejto pokusnej infekcie sa podrobne uvádzajú najnovšie poznatky podľa odbornej literatúry, vlastnosti, cesty šírenia, diagnostické metódy, ako aj spôsoby liečby pri ochoreniach vyvolaných koronavírusom ľudí.

https://www.intercedu.com/projects/casopriestor-spacetime/28

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024