Časopriestor // Spacetime 23 // 8/2022: Jüri Engelbrecht – Aktuálne úlohy akadémií a Akadémie

posts/6344738.jpg

V aktuálnom čísle Časopriestoru profesori Juri Engelbrecht, Momir Djurovič a Thomas Reuter opisujú činnosť akadémií a ich združení v súčasnej informačne bohatej spoločnosti. Stručne je opísaný aktuálny stav akademického sveta. To umožňuje zamerať sa na trendy v manažmente znalostí vo všeobecnosti a na úlohu akadémií zvlášť. Úspešné stratégie a vzájomné závislosti tvoria rámec aktivít, v ktorých je potrebné chápať aj možné prekážky. Ich vplyv sa skúma spolu s námetmi na väčšiu spoločenskú zodpovednosť a spoluprácu. Zdôrazňuje sa jedinečné postavenie Svetovej akadémie umení a vied pri organizovaní siete pre sociálny pokrok.

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024