Pandémia COVID-19 očami fyziky

posts/2239300.jpg

Kontrola pandémie COVID-19 musí čerpať z odborných znalostí virológov, epidemiológov, psychológov, ale aj matematikov a iných odborov. Medzi nimi fyzika ponúka svoje vlastné nástroje a teórie, ktoré dokážu vysvetliť mechanizmy šírenia choroby, jej lokalizáciu a potláčanie. Táto práca je založená na predpoklade, že sociálne systémy s ich interakciami sú príliš zložité na to, aby sa dali modelovať jednoduchým spôsobom pomocou priamočiarych analytických modelov. To isté platí pre biologické procesy v živých organizmoch. Preto sa empirické fyzikálne modely často používajú ako užitočné aproximácie, ktoré môžu viesť k hmatateľným výsledkom. V tejto práci využívame fenomenologickú teóriu difúzie, kinetickú teóriu plynov, gravitačný model, analógiu s rekombináciou nosičov náboja v polovodičoch a teóriu perkolácie na skúmanie šírenia pandémie COVID-19 na Slovensku a v jeho susedstve. Výsledky ukazujú, že šírenie choroby je približne také rýchle ako transfer migrantov do Európy v posledných rokoch. Hustota populácie je dôležitým faktorom prenosu ochorenia. Do úvahy však treba brať aj ekonomické faktory, zvyky ľudí, ich obavy z kolapsu zdravotníctva, zadlženosti domácností a pod. Výsledky fyzikálnych riešení sú vo veľkej miere závislé od presných vstupných štatistík a sú ovplyvnené často sa meniacimi opatreniami.

https://intercedu.com/projects/vedecke-clanky/45

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024