Svetové fórum rozvoja mládeže 2022

posts/1363353.jpg

Čína – Peking. V dňoch od 21. do 23. júla 2022 zorganizovala čínska mládežnícka federácia Svetové fórum rozvoja mládeže 2022, na ktorom sa zúčastnili významné svetové osobnosti, lídri a predstavitelia medzinárodných i regionálnych inštitúcii. Riaditeľka vzdelávania INTERCEDU, PhDr. Lucia Škvareninová, M.S.S., DBA bola pozvaná ako súčasť zahraničnej delegácie. 3.dňové fórum bolo rozdelené do štyroch tematických celkov: 1. Zamestnanosť a podnikanie, 2. Klimatické opatrenia a zelený rozvoj, 3. Inkluzívne a spravodlivé vzdelávanie, 4. Digitálna ekonómia. Diskusia o najaktuálnejších otázkach a výzvach na dané témy, ktoré ovplyvňujú budúcnosť mládeže na celom svete, prebiehala prezenčne v Pekingu, a taktiež ONLINE formou.

Príhovoru počas otváracieho ceremoniálu sa zhostili osobnosti ako António Guterres, generálny sekretár OSN, Klaus Schwab, zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra, ktorí pripomenuli, že v súčasnosti tvorí mládež od 15 do 24 rokov 16% svetovej populácie, čo predstavuje 1.2 miliardy. Do roku 2030 by mala mládež predstavovať až 1.3 miliardy z celkového počtu obyvateľov planéty. To znamená, že mládež je neoddeliteľnou súčasťou pri tvorbe a napĺňaní budúcich plánov v dobe rapídnych ekonomických a technologických zmien, nielen na lokálnej a regionálnej úrovni, ale i v globálnom ponímaní. Sme svedkami doby, kde nové trendy udávajú smer budúcnosti. Generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Číny, Xi Jin-ping vo svojom prejave zdôraznil úlohu mládeže, ako najaktívnejší a najsilnejší článok národa. Preto je potrebné pristupovať k týmto ľuďom s láskou a starostlivosťou. Podpora mládeže by mala spočívať v dostupnom bývaní a v možností získať prácu.

Delegáti z viac ako 100 krajín z rozličných kútov sveta- z Indie, Ruska, Afriky, juhovýchodnej Európy a Ázie diskutovali aj o aktuálnych problémoch a výzvach súvisiacich so zamestnaním na trhu práce. Z dôvodu intenzívnej automatizácie sú ohrozené mnohé pracovné pozície, ktoré si vyžadujú manuálne zručnosti. Predpokladá sa, že do roku 2030 bude musieť byť preškolených až 375 miliónov pracovníkov. Práve v tejto oblasti zohráva mládež dôležitú úlohu; už dnes musíme investovať do mládeže a talentov. Sú obrovským prínosom na pracovnom trhu. Budúcnosť prináša hybridný systém zamestnaní, vykonávaných vo veľkej miere z domu, bez nutnosti osobného kontaktu na pracovisku. Keďže umelá inteligencia zastáva čím ďalej tým väčšie percento v priemysle a výrobných linkách, preškolenie na ovládanie týchto zložitých systémov bude nevyhnutné. Iba pracovníci s pridanou hodnotou nájdu uplatnenie na trhu práce. Čínski predstavitelia súčasne vyjadrili obavu z nedostatku zdravotného personálu a sestier v Pekingu, aj napriek faktu, že tieto pozície sú ohodnotené dvojnásobne viac, než manažéri v podniku. V dohľadnej dobe budú aj niektoré pozície v nemocniciach postupne nahrádzané robotmi.

Prezentujúci poukázali aj na ďalší dôležitý bod úzko súvisiaci s novými pracovnými trendami, a tým je transformácia vzdelávania podľa požiadavky trhu. Dlhoročné praktiky vzdelávacieho systému, ktoré poznáme my i naši rodičia, budú už čoskoro minulosťou. INTERCEDU práve v tomto kľúčovom momente zohráva významnú rolu. Ponúkame virtuálnu platformu dostupnú pre všetkých poslucháčov z celého sveta, na ktorej nájdu študujúci inovatívne kurzy, pracovné školenia a nové technologické postupy. Aj mládež z rozvojových krajinách má možnosť študovať novodobé trendy a získavať potrebne zručnosti pre budúce zamestnanie. Ciele a motívy INTERCEDU ocenili viacerí delegáti. Centrálnou myšlienkou tematických celkov o zamestnanosti a vzdelávaní bola podpora celoživotného vzdelávania. Iba mládež sa dokáže flexibilne a v krátkom čase prispôsobiť zmenám a naučiť sa nové zručnosti. Viceprezident čínskej mládežníckej federácie Kenneth Fok Kai-kong v prezentácii zdôraznil potrebu zavádzania hodín telovýchovy ako súčasť vzdelávacieho systému, ktorá vedie k harmónii tela a ducha. Univerzálnym jazykom mládeže je šport. Vďaka nemu dokážu mladí porozumieť základným etickým princípom, priateľstvu, solidarite- hodnoty, ktoré sú od vekov súčasťou čínskej filozofie.

V závere 3. dňa Svetového fóra rozvoja mládeže 2022 sa stretli ministri mládeže z krajín spoločenstva BRICKS (Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika) s cieľom vyriešiť otázky, ako napríklad nedostatok technologického vybavenia na školách v rozvojových krajinách. Riešenie prišlo zo strany privátneho sektoru a firiem, ktoré v odľahlých oblastiach a na africkom vidieku dokážu poskytnúť pomoc technologického vybavenia, aby sa aj mládež dokázala vzdelávať a získavať technologické zručnosti. 

Výsledkom fóra mládeže je aj dokument ‘‘medzinárodná obhajoba prioritného rozvoja mládeže‘‘. Tento dokument uznáva nezastupiteľnú úlohu mládeže v procese globálneho rozvoja. Na základe diskusie, výmene poznatkov a informácii bola vypracovaná stratégia, ako dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja 2030 stanovené OSN. Organizátori naplánovali ešte neformálnu diskusiu delegátov na nasledujúci deň po ukončení fóra, počas ktorého bolo možné predniesť odporúčania a zdieľať reakcie na diskutované témy. V závere sa zúčastnená mládež zhodla na názore, že podujatie splnilo ich očakávania, nadobudli hodnotné poznatky i dôležité kontakty. Aj inštitút INTERCEDU bude ďalej rozvíjať získané kontakty a vytvárať nové partnerstvá so špecialistami v zahraničí. Budúci rok sa naša reprezentantka opäť rada zúčastní na tomto významnom podujatí. 

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024