14,40 €
  • Access On All Devices
  • Lifetime Access

Short description

Informačno-komunikačné procesy a ich reflexie v podnikovej a ekonomickej diplomacii   Názov knihy „Kocky sú hodené“, evokuje čitateľa/vnímateľa k zamysleniu sa. Ak sa povie kocka, pred duševným zrakom mnohých vynorí sa Rubikova kocka, niekdajší svetový hit. Mnohí si povedia: „Ten má ale šťastie!“ Lenže k šťastiu sa treba dopracovať, ono totiž je veľmi neverné a opúšťa tých, ktorým sa prihovára, obľúbi si usilovných, mysliacich a vytrvalých. Šťastie sa môže poľahky zmeniť na nešťastie, ak riziko je priveľké, nerozumné nad vlastné sily. Týka sa to každého človeka. Politika, diplomata, podnikateľa i radového robotníka. Sám som okúsil aj neprajnosť šťastia a mal som čo robiť, aby som sa z jeho zovretia vymanil. S veľkými dobrými i nedobrými skúsenosťami vo veku blížiacom sa k okrúhlej osemdesiatke sa nazdávam, povedané zjednodušene, že život každého človeka je sumou výhier a prehier. Ibaže napriek zložitostiam života človek by sa mal usilovať, aby počet výhier bol vyšší. To želám každému, kto vidí svoj zmysel života vo všeľudských hodnotách, pochopí aj súčasne dianie vo svete a napriek množstvu starostí v zápase o vlastnú existenciu dokáže sa nádejať, alebo aj hlboko veriť v lepší, kvalitnejší život osobný i v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí.

What you learn

• Informačno-komunikačné procesy a ich reflexie v podnikovej a ekonomickej diplomacii,
• Reflexia aktuálnej kompozície verejno-prospešného, pracovného a tvorivo-realizačného vplyvu na pozitívne stránky rozvoja osobnosti a príspevku k zvyšovaniu etiky podnikania a priaznivejšej spoločenskej klímy v medzinárodnom kontexte, • Vedecko-pragmatický pohľad autora vyplývajúci z tvorivo-realizačných, publikačných aktivít a skúseností, • Uplatnenie celosvetovej počítačovej siete pri budovaní informačno-komunikačného systému v korporácii, • Myšlienkovotvorné laboratórium informačno-komunikačného masívu v globálnom, národnom a podnikovom prostredí, • Čo má spoločné štát so spravovaním podnikov? • Materiálne produkty I.D.C. Holding, a.s., • Spolupráca s radom iných podnikov, inštitúcií a uverejňovanie súvislostí na webovom portáli www.kassay.eu a ďalších webových stránkach prehlbujú informovanosť, poznanie a uľahčia procesy rozhodovania, • Dnes píše – Komentáre Štefana Kassaya v Hospodárskych novinách, • Bilancia – Šíriť dobré meno Slovenska – Podporiť vedu a vzdelávanie v podmienkach SR progresívnymi podnikmi a inštitúciami v zahraničí, • Prezentácia ukážok podstatných oblastí šírenia artefaktov súčasným informačno-komunikačným systémom produkčného podniku IDC v rozpätí akčného rádiusu podnikového, národného a globálneho, • Vybrané prezentácie duševných a materiálnych produktov – Publikácie darované Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania 2016 – 2019.

Author

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

Prezident INTERCEDU, a.s., člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, vedec, podnikateľ a pedagóg

0 courses
53 books

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024