Energy and Enviromental Management

The new geopolitical and energy market reality have caused a record- high increase in energy prices. Europe and other regions appeared in the midst of an energy crisis; energy shortages are severely affecting all industries and economic activities. These events have prompted many organizations to reevaluate their strategies and shift to clean energy sources. In order to satisfy energy needs, countries with high dependence on fossil fuels will have to switch to more affordable and reliable energy system. Global community has highlighted the urgency of emission reduction in the forthcoming future.

Our courses focus on relevant environmental trends as well as ecological problems that we face in our global society. Some of these trends, such as climate change, are very familiar to general public; other scientific knowledge is delivered primarily by researchers, academicians, or specialists in that field, who share this information with us. From the development of renewable energy projects to clean energy technologies, both governments and the private sector will be expected to deploy significant capital to support the energy transition. Renewable energy deployment as an alternative to traditional energy sources is the cornerstone of the emission-reduction energy policies aimed at facilitating the transition to a low-carbon economy. 

Energy and environment go hand in hand. Our courses offer a deeper understanding of the inter-relationships between the environment and topics such as energy technology, environmental law, business strategies, policy and other areas.

Categories

Energy and Enviromental Management

Loading...
Štefan Luby: Grafén na križovatke

Štefan Luby: Grafén na križovatke

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Course
English

Monoatómovú vrstvu grafitu metódou exfoliácie izolovali a jeho pozoruhodné vlastnosti preskúmali A. Geim, K. Novoselov et al. na Manchesterskej univerzite. Elektrická vodivosť grafénu prevýši vodivosť striebra, Youngov modul je väčší ako v prípade ocele a tepelná vodivosť je lepšia ako má diamant. Nobelova cena bola A. Geimovi a K. Novoselovovi udelená r. 2010. Grafén sa rýchle dostal do centra záujmu a Európska komisia vyhlásila roku 2013 vlajkový projekt s rozpočtom 1 mld. €. O publikačnom a citačnom boome svedčia Hirschove indexy laureátov okolo 110 a počty citácií okolo 180 000. Očakávania dosiahli však nekritickú úroveň a v predpokladanom rozsahu sa nedosiahnu. Hlavný problém je ako transponovať vlastnosti monoatómovej vrstvy do makrosveta. Navyše grafén je polokov, nemá energetickú medzeru, čo ho nateraz vylučuje z aplikácií v aktívnych elektronických prvkoch. Hľadajú sa metódy ako energetickú medzeru otvoriť. Grafén ašpiruje na aplikácie v antikoróznych pokrytiach, elektromagnetických tieneniach, ako plnivo do nanokompozitov, uplatňuje sa vo výskume nových fotovoltaických článkov a senzorov a vo vodivých vrstvách lítiových iónových batérií. Na toxikologickej mape grafénu je zatiaľ viacej bielych miest ako preskúmaných oblastí. Grafén poskytne mozaiku čiastkových zlepšení a inovácií, nebude však chrbtovou kosťou „grafénového“ priemyslu. Treba veriť, že veľké investície do výskumu grafénu budú mať primeranú návratnosť. Jeho výskum otvára tiež cestu k novým 2D materiálom.

6,00 €

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024