6,00 €
  • Access On All Devices
  • Lifetime Access

Štefan Luby: Grafén na križovatke

Author Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Course
Slovak

Short description

Monoatómovú vrstvu grafitu metódou exfoliácie izolovali a jeho pozoruhodné vlastnosti preskúmali A. Geim, K. Novoselov et al. na Manchesterskej univerzite. Elektrická vodivosť grafénu prevýši vodivosť striebra, Youngov modul je väčší ako v prípade ocele a tepelná vodivosť je lepšia ako má diamant. Nobelova cena bola A. Geimovi a K. Novoselovovi udelená r. 2010. Grafén sa rýchle dostal do centra záujmu a Európska komisia vyhlásila roku 2013 vlajkový projekt s rozpočtom 1 mld. €. O publikačnom a citačnom boome svedčia Hirschove indexy laureátov okolo 110 a počty citácií okolo 180 000. Očakávania dosiahli však nekritickú úroveň a v predpokladanom rozsahu sa nedosiahnu. Hlavný problém je ako transponovať vlastnosti monoatómovej vrstvy do makrosveta. Navyše grafén je polokov, nemá energetickú medzeru, čo ho nateraz vylučuje z aplikácií v aktívnych elektronických prvkoch. Hľadajú sa metódy ako energetickú medzeru otvoriť. Grafén ašpiruje na aplikácie v antikoróznych pokrytiach, elektromagnetických tieneniach, ako plnivo do nanokompozitov, uplatňuje sa vo výskume nových fotovoltaických článkov a senzorov a vo vodivých vrstvách lítiových iónových batérií. Na toxikologickej mape grafénu je zatiaľ viacej bielych miest ako preskúmaných oblastí. Grafén poskytne mozaiku čiastkových zlepšení a inovácií, nebude však chrbtovou kosťou „grafénového“ priemyslu. Treba veriť, že veľké investície do výskumu grafénu budú mať primeranú návratnosť. Jeho výskum otvára tiež cestu k novým 2D materiálom.

Course video content

  • 00:26:30 Luby Štefan Grafén VIMEO

Author

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Chief scientific editor of INTERCEDU, a.s., member of the European Academy of Sciences and Arts in Salzburg, senior researcher

1 course
0 books

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences

© 2022-2024 Intercedu. All rights reserved.

Last update: 24.06.2024