Loading...
Kocky sú hodené

Kocky sú hodené

Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Book
English

Informačno-komunikačné procesy a ich reflexie v podnikovej a ekonomickej diplomacii   Názov knihy „Kocky sú hodené“, evokuje čitateľa/vnímateľa k zamysleniu sa. Ak sa povie kocka, pred duševným zrakom mnohých vynorí sa Rubikova kocka, niekdajší svetový hit. Mnohí si povedia: „Ten má ale šťastie!“ Lenže k šťastiu sa treba dopracovať, ono totiž je veľmi neverné a opúšťa tých, ktorým sa prihovára, obľúbi si usilovných, mysliacich a vytrvalých. Šťastie sa môže poľahky zmeniť na nešťastie, ak riziko je priveľké, nerozumné nad vlastné sily. Týka sa to každého človeka. Politika, diplomata, podnikateľa i radového robotníka. Sám som okúsil aj neprajnosť šťastia a mal som čo robiť, aby som sa z jeho zovretia vymanil. S veľkými dobrými i nedobrými skúsenosťami vo veku blížiacom sa k okrúhlej osemdesiatke sa nazdávam, povedané zjednodušene, že život každého človeka je sumou výhier a prehier. Ibaže napriek zložitostiam života človek by sa mal usilovať, aby počet výhier bol vyšší. To želám každému, kto vidí svoj zmysel života vo všeľudských hodnotách, pochopí aj súčasne dianie vo svete a napriek množstvu starostí v zápase o vlastnú existenciu dokáže sa nádejať, alebo aj hlboko veriť v lepší, kvalitnejší život osobný i v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí.

14,40 €
Mediamatika ako multifunkčný proces

Mediamatika ako multifunkčný proces

Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc. , RNDr. Jozef Stašák, PhD.
Book
English

Každý podnikateľský subjekt možno chápať ako jednotu riadeného a riadiaceho systému, kde riadený systém tvoria pozemky, budovy, personál, technologické zariadenia a iné investičné celky a riadiaci systém pozostáva nielen z biznis procesov, ktoré je potrebné spravovať a riadiť, ale jeho súčasťou sú ľudia, ktorí medzi sebou komunikujú a vstupujú do vzájomných vzťahov a iniciujú zodpovedajúce spoločenské procesy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú priebeh ekonomických procesov, definujú kultúru vzťahov a píšu históriu existencie a funkcionality danej komunity alebo spoločnosti.

12,00 €

Why you should learn from us

Premium Study
Materials

Lifetime
Access

Distinguished Professors
and Experts

Interactive
Learning

Symposium
and Conferences